Ultimoo Incasso nieuws

Voor u hebben wij onderstaand nieuws verzameld. U kunt zich hier ook opgeven voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Connie Maathuis nieuwe directeur NVI

De Nederlandse vereniging van gecertificeerde incasso ondernemingen (NVI) heeft na het vertrek van Jeanine van Noordenne per 1 januari 2017 een nieuwe bureaudirecteur in de persoon van Connie Maathuis. De NVI behartigt de belangen van de incassobranche en heeft 28 leden die samen jaarlijks meer dan 4.000.000 vorderingen behandelen, dit is ongeveer 70% van de markt. De incassobureaus...

Lees verder

Collector Magazine December

Maandelijks wordt door de ACA (The association of Credit and Collection Professionals) een online magazine uitgebracht. Hoewel veel artikelen met de Amerikaanse markt te maken hebben, worden ook veel ontwikkelingen en innovaties getoond die toepasbaar zijn voor de Nederlandse markt. Vanuit het de certificering van Ultimoo Incasso kunnen wij u dan ook dit magazine online aanbieden via onze...

Lees verder

Finance verandert, hoe kun je als CFO bijblijven?

Voor het eerst in de geschiedenis treft technologische innovatie en de daarmee gepaard gaande disruptie iedere werknemer, van werkvloer tot hoger opgeleid. De financial van nu realiseert zich dat meer dan 50% van zijn taken overgenomen kan worden door een computer*. Hoe zorg je dat je relevant blijft als werknemer in deze tijd? Financieel professionals erkennen de...

Lees verder

Schuldhulp gemeente faalt

Veel mensen met problematische schulden krijgen geen hulp. Gemeenten weten hen niet te bereiken en als dat wel gebeurt, hebben de gemeenten lang niet altijd genoeg kennis in huis om goed te kunnen helpen. Ook stemmen schuldeisers van verschillende overheden hun aanpak niet met elkaar af. Dat blijkt uit een onderzoek van de Tilburgse hoogleraar bestuurskunde Roel in 't Veld op verzoek van...

Lees verder

Incassobrief: 14 dagen is 14 dagen netto, dus ietsje langer!

Op 25 november jl. is een belangrijk prejudicieel arrest gewezen over de incassokostenbrief (de veertiendagenbrief) (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2016:2704). Het arrest gaat over de inning van incassokosten. De wet bepaalt dat incassokosten niet zomaar kunnen worden geïnd, maar dat de incassokosten eerst moeten worden aangezegd in een zogeheten...

Lees verder

Deurwaarders geschorst

Het gerenommeerde incasso- en gerechtsdeurwaarderskantoor BSR, met vestigingen in Den Haag en Rotterdam, is in rep en roer nu de twee deurwaarders van het bedrijf met onmiddellijke ingang zijn geschorst wegens wantoestanden.         

Lees verder

AFM wijst geldverstrekkers op hun verantwoordelijkheid bij incassoproblemen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) geeft met de publicatie van de leidraad Consumenten en Incassotrajecten – [link publicatie] duidelijkheid over de door de AFM gewenste aanpak van betalingsachterstanden van consumenten bij kredietaanbieders. De AFM en ACM bundelen hun krachten om incassoproblemen aan te pakken waarbij de AFM zich richt op aanbieders van consumptief krediet....

Lees verder

ACM zet volgende stap in aanpak oneerlijke incassopraktijken

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) start vandaag een voorlichtingscampagne om consumenten weerbaar te maken tegen oneerlijke praktijken in de incassobranche. Onder het motto ‘Incasso? Betaal, maar alleen als het klopt’ roepen ACM en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) consumenten op in actie te komen tegen onterechte, onjuiste of agressieve incasso’s. ...

Lees verder

De NVI ondersteunt gezamenlijke aanpak ACM en AFM

De Nederlandse vereniging van gecertificeerde incasso ondernemingen (NVI) ondersteunt het initiatief dat vandaag door de ACM en de AFM wordt gelanceerd om oneerlijke incassopraktijken aan te pakken. De ACM heeft vorig jaar geconstateerd dat er op brede schaal oneerlijke incasso praktijken worden gebezigd. De ACM gaat de consument voorlichten hoe men hier mee dient om te gaan onder het...

Lees verder