Visie

Koop - Visie

Verkoop van vorderingen is een tamelijk nieuw maatschappelijk economisch verschijnsel. Steeds meer ondernemingen verkopen hun vorderingen op consumenten als deze bepaalde tijd niet aan hun betalingsverplichting hebben voldaan. Ondernemingen moeten immers hun cashflow optimaal houden om gezond te kunnen blijven opereren.

Ultimoo Capital financiert achterstallige debiteurenportefeuilles en neemt de behandeling van deze debiteuren over vanuit de gedachte en ervaring dat deze betalingsachterstand tijdelijk is en dat debiteuren met een juiste begeleiding weer aan hun verplichtingen zullen gaan voldoen. Bij de koop van de vorderingen verliezen wij daarbij niet uit het oog dat de rendementen gezond moeten zijn, maar dat wij dit doel kunnen bereiken met een dienstverlening die tegelijkertijd maatschappelijk verantwoord moet en ook kan zijn.